Eerdere conferenties

22 februari 2017: Doorbreek de keten, verbind met eten!
Inleiders: Ruud Huirne en Jorrit Kiewik.

30 oktober 2015: Culturen, Volken en Landen; Lessen die ik heb geleerd.
Spreker: Herman graaf Van Rompuy.

31 oktober 2014: Hoe ziet Nederland er over 20 jaar uit?
Inleiders: prof.dr. Paul Schnabel en Henry Meijdam.

20 september 2013: 15 tinten groen. De burger en de natuur.
Inleiders: Jelle de Jong, Ahmed Ait Moha en Bernt Kok.

21 september 2012: Natuur- en Landschapsbeleid 2012
Inleider: dr. Henk Bleker; coreferent: ir. Tjerk Wagenaar.

16 september 2011: Demografie, Ruimtegebruik en Kwaliteit.
Inleiders: mw. C.M.L. Hermans, F. Spangenberg, T. de la Court.

17 september 2010: Biodiversiteit en Natuurcompensatie.
Inleiders: T. Piersma, J.M. Verschuuren, W.C.T.F. de Zeeuw.

18 september 2009: Natuurbescherming en natuurbenutting.
Inleiders: mw. A.N. Wouters, J.J.A. Bongers, T.J. Wams.

26 september 2008: Hoe blijven we de belastingbetaler enthousiasmeren voor de natuur?
Inleiders: P. Jansen, P.C.E. van Wijmen, C.J. Kalden.

28 september 2007: De maatschappij is dynamisch, waarom de natuur dan ook niet?
Inleiders: M. Melchers, H.H.T. Prins, A. van der Zande.

15 september 2006: Ontwikkelingen in het landelijk gebied; Veel stuurlui maar geen koers!
Inleiders: F. Schoorl, K. van Rooij, J.P. Lokker.

16 september 2005: Natuurbeleid tussen kennis en emotie; Lessen uit de praktijk.
Inleider: C.J. Vriesman.

13 oktober 2004: Nederland Gidsland; Over leiden en lijden in onze samenleving.
Inleider: C.P. Veerman.

17 oktober 2003: Een diepere bezinning; Faunabeheer in Nederland in de 21e eeuw.
Inleider: H.H.T. Prins.

27 september 2002: Faunabeheer in spagaat; Tussen ethiek en pragmatie.
Inleiders: J.M. Griffoy en H.H.T. Prins.

28 september 2001: Biodiversiteit in de Lage Landen; Noodzaak tot actief beheer.
Inleiders: M. Hermy en A. Koot.

22 september 2000: Natuurontwikkelingen getoetst; Kansen en bedreigingen in relatie tot draagvlak.
Inleiders: P.A. van den Tweel, A. van 't Westeinde, R.F. Munsters.

24 september 1999: Natuurbeheer in een poldermodel.
>Inleiders: mw. B.H. Pijl, H.J. Slijkhuis, A.W.J. Bosman en R. Robbertsen.

Cartoon Berend Vonk
© Copyright
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die u op deze site aantreft bij de Stichting Doorwerth-Conferentie.